ВАШ АДВОКАТ

Александар Симоновић

ПРАВО ДО ПРАВА

Биографија

Александар Симоновић рођен је у Пожаревцу 12.08.1986. године где завршава основну школу и Пожаревачку гимназију. Дипломирао је на Правном факултету универзитета у Крагујевцу. Након завршетка факултета обављао је послове судијског приправника у Прекршајном и Основном суду у Пожаревцу.

Пожаревац

Драже Марковића 24